Покупка на нов автомобил на кредит – физическо лице

До тегленето не кредит днес прибягва една наистина немалка група от хора у нас. Това са потребители, които попадат в различни икономически и социални профили. А причините за тегленето на кредити се обуславят от липсата на пари до заплата, през нужда от ремонт и естествено покупка нов автомобил и други, до закупуването на ново жилище или осъществяване на екскурзия например.

Причините, поради които се търси допълнителна финансова подкрепа, са наистина много. За да отговорят на многото потребителски търсения, различните банкови и небанкови финансови компании предлагат и различни видове кредитни продукти.

Видовете кредити, които можете да вземете като физическо лице за покупка на автомобил, както и особеностите по отношение избра на най-изгодния от тях, подбираме в следващите редове.

Теглене на кредит според потребителските нужди

Намирането на бързи пари на заем в случай на нужда днес далеч не е толкова трудно, поради големия избор от кредитни компании в банковия и небанковия сектор. Истината е, че колкото и полезна, тази възможност за избор понякога е и объркваща за потребителите. Ето защо вземането на кредит според конкретните потребителските нужди е изключително важно.

– Бързи кредити за посрещане на краткосрочни потребителски нужди

За посрещането им са необходими бързи пари, с които да се покрият възникнали неотложни финансови разходи. Такива могат да бъдат спешен ремонт у дома, ремонт на колата, нужда от пари до заплата, покриване на разходи за лечение и или покупка на автомобил. Тук бихме могли да включим всички разходи, които имат краткосрочен характер и са в сравнително малки размери – от порядъка на от 100 до 1000 лева например. Срокове за погасяване на краткосрочните финансови заеми обикновено са от един до няколко месеца.

– Кредити за дългосрочни потребителски нужди

Този тип потребности също могат да бъдат от различно естество. За покупка на жилище или стартиране на собствен бизнес например, предвид спецификата на инвестицията и нейния размер, по-логично е да се възползвате от ипотечен или потребителски кредит. В крайна сметка, при нужда от по-големи суми и по-дълги срокове за връщане, препоръчително е тегленето на банков потребителски кредит.

Ето и няколко допълнителни насоки, които ще са ви от полза при тегленето на бързи кредити и/или потребителски такива:

Лихви и срокове на погасяване при тегленето на кредити като физическо лице

Основно два вида са лихвите, които се начисляват при различните видове кредити – фиксирана и променяща се лихва. Обикновено при фирмите за бързи кредити лихвите са фиксирани, но същевременно и по-високи. Затова има логично обяснение – практически, фирмите за бързи пари не изискват никакво обезпечение от кредитоискателите си, по тази причина те следва да имат някаква гаранция за дадения от тях заем.

От друга страна, кредитите, предлагани от банки, могат да бъдат с фиксирани или “плаващи” (променливи) лихви. Действително при този тип заеми лихвите са по-ниски, но заемите от банки съвсем не са препоръчителни, когато нуждата от пари е наистина неотложна.

По отношение сроковете за погасяване – при дългосрочна нужда от допълнително финансиране, банковите кредити са по-удачният вариант. Те се отпускат за по-дълго време, в по-големи суми и съответно се връщат за дълго време. При краткосрочна нужда от пари обаче – бързите кредити са тези, които можете да вземете много бързо и да ги върнете за също толкова кратко време. По този начин си спестявате излишни разходи по лихви, такси за банково обслужване и т.н.

Любими продукти

Направи твоите предпочетания на продукти.

Твоята кола

Може да намериш всяка една част за своята кола.

Спести

Може да спестиш като избереш сайта с най-ниска цена.